ساعت‌ها

ساعت‌هایی برای زمان‌های جهانی، به همراه زنگ‌ها، زمان‌سنج و شمارشگر

یک برنامهٔ ساعت ساده و زیبا. شامل ساعت‌های جهانی، زنگ‌ها، یک زمان‌سنج و شمارشگر.

اهداف:

  • نمایش زمان برای شهرهای مختلف در اطراف جهان
  • تنظیم زنگ برای بیدار شدن
  • اندازه‌گیری زمان سپری شده با یک زمان‌سنج دقیق
  • تنظیم شمارشگر برای پخت درست غذا

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره بازدید کنید.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.0 در ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.