ساعت‌ها

ساعت‌هایی برای زمان‌های جهانی، به همراه زنگ‌ها، زمان‌سنج و شمارشگر

یک برنامهٔ ساعت ساده و زیبا. شامل ساعت‌های جهانی، زنگ‌ها، یک زمان‌سنج و شمارشگر.

اهداف:

  • نمایش زمان برای شهرهای مختلف در اطراف جهان
  • تنظیم زنگ برای بیدار شدن
  • اندازه‌گیری زمان سپری شده با یک زمان‌سنج دقیق
  • تنظیم شمارشگر برای پخت درست غذا

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 43.0 در ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.