App Icon Preview

Tool for designing applications icons

App Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME desktop.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 3.1.0 در ۸ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شده است.

ترجمه نشده است

این کاره در زبان شما موجود نیست.