سایه‌روشن

بررسی سایه‌روشن بین دو رنگ

سایه‌روشن چگونگی تطابق سایه‌روشن بین دو رنگ با الزامات WCAG را بررسی می‌کند.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 0.0.5 در ۲۶ دی ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.