Icon Library

Symbolic icons for your apps

Find the right icon to use on your GNOME application.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 0.0.12 در ۸ خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده است.

ترجمه نشده است

این کاره در زبان شما موجود نیست.