تخته‌رنگ

ابزار تخته‌رنگ

ابزاری برای مشاهدهٔ تخته‌رنگ گنوم؛ همان‌طور که توسط خط‌مشی طراحی تعریف شده.

مشارکت کنید

کاوش رابط

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 2.0.2 در ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.