تخته‌رنگ

ابزار تخته‌رنگ

ابزاری برای مشاهدهٔ تخته‌رنگ گنوم؛ همان‌طور که توسط خط‌مشی طراحی تعریف شده.

درگیر شدن

کاوش رابط

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 2.0.2 در ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.