مرور و چرخاندن تصویر

«چشم گنوم» نمایشگر رسمی میزکار گنوم است. با +GTK یکپارچه شده است که حس و حال گنوم رو می‌دهد و تعداد زیادی از قالب‌های تصویر را برای نمایش تصاویر واحد یا مجموعه‌ای از تصاویر را پشتیبانی می‌کند.

همچنین «چشم گنوم» به شما امکان می‌دهد که تصاویر را در حالت تمام‌صفحه و نمایشی ببینید یا آنها را به عنوان پس‌زمینه تصویر خود انتخاب کنید. برچسب‌های دوربین را می‌خواند تا به‌طور خودکار عکس را بچرخاند تا در حالت صحیحی از منظره‌ای یا عمودی قرار بگیرد.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره بازدید کنید.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 41.1 در ۱۳ آذر ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.