مدیریت گذرواژه‌ها و کلیدهای رمزنگاریتان

اسب‌دریایی برنامهٔ گنوم برای مدیریت کلیدهای رمزنگاری است.

با اسب‌دریایی می‌توانید کلیدهای PGP و SSH ایجاد و آن‌ها را مدیریت کنید؛ کلیدهای را از کارسازهای کلید گرفته و رویشان منتشر کنید؛ عبارت عبورتان را انبار کرده تا دیگر نیازی به نوشتنش نباشد و از کلیدها و دسته‌کلیدتان، پشتیبان بگیرید.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره بازدید کنید.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 41.0 در ۷ مهر ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.