Workbench

فناوری های GNOME بیآموز و نمونه‌سازی کن

میزکار، هدفش دادن امکان آزمایش با فناوری‌های GNOME است، هرچند که برای سرگرمی یا قسمت از یک نمای‌کاربری با GTK را توسعه می‌دهید.

همراه با موارد دیگر، میزکار همراه است با

  • پیش‌نمایش لحظه‌ای GTK/CSS
  • کتابخانه نمونه ها
  • XML و Blueprint برای شرح نمای‌کاربری
  • نمایش سینتکس، ذخیره خودکار، بازگردانی نشست و undo/redo
  • لاگ‌های کنسول

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Sonny Piers

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 43.3 در ۳ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شده.

تا حدودی ترجمه شده

بخش‌هایی از این کاره به زبانتان موجود است.