پویشگر پرونده

گرفتن یک رونوشت دیجیتالی از عکس‌ها و سندهایتان

راهی ساده برای پویش اسناد و تصاویر. می‌توانید قسمت‌های نامناسب عکس را بریده و در صورت اشتباه بودن جهت، آن را بچرخانید. می‌توانید پویش‌های خود را چاپ، به pdf برون‌ریزی یا در بازه‌ای در قالب‌های تصویری ذخیره کنید.

این کاره از چهارچوب SANE برای پشتیبانی از پویشگرهای موجود استفاده می‌کند.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.1 در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.