Devhelp

Kehittäjätyökalu rajapintadokumentaation selaamiseen ja hakemiseen

Devhelp on ohjelmointirajapintojen dokumentaatioselain. Sen avulla kirjastojen selaus on helppoa, hakuominaisuuksiin sisältyvät function, struct ja macro.

Tämä dokumentaatio on asennettava paikallisesti, joten internetyhteyttä ei tarvita Devhelpin käyttämiseksi.

Devhelp toimii natiivisti GTK-Docin kanssa, joten GTK- ja GNOME-kirjastot ovat hyvin tuettuja. Myös muut kehitysalustat ovat tuettavissa, niin kauan kuin rajapintadokumentaatio on saatavilla HTML-muodossa ja *.devhelp2-indeksitiedosto on luotu.

Devhelp integroituu muihin sovelluksiin, kuten Gladeen, Builderiin tai Anjutaan, ja liitännäisiä on saatavilla eri tekstimuokkaimille (gedit, Vim, Emacs, Geany, …).

Tule mukaan

Selaa käyttöliittymää

Devhelpin pääikkuna
Devhelpin pääikkuna ja avoinna oleva kirja
Devhelp tukee useiden kirjojen avaamista
Devhelp tukee HTML-dokumentaatiomuotoja

Tutustu meihin

Lisätietoja

Projektin sivusto

Käy projektin omalla sivustolla.

Sovellus on käännetty

Sovellus on saatavilla kielelläsi.

Avainsanat

  • Development
  • Devhelp
  • Linux

Valitse kieli