Devhelp

Kehittäjätyökalu rajapintadokumentaation selaamiseen ja hakemiseen

Devhelp on ohjelmointirajapintojen dokumentaatioselain. Sen avulla kirjastojen selaus on helppoa, hakuominaisuuksiin sisältyvät function, struct ja macro.

Tämä dokumentaatio on asennettava paikallisesti, joten internetyhteyttä ei tarvita Devhelpin käyttämiseksi.

Devhelp toimii natiivisti GTK-Docin kanssa, joten GTK- ja GNOME-kirjastot ovat hyvin tuettuja. Myös muut kehitysalustat ovat tuettavissa, niin kauan kuin rajapintadokumentaatio on saatavilla HTML-muodossa ja *.devhelp2-indeksitiedosto on luotu.

Devhelp integroituu muihin sovelluksiin, kuten Gladeen, Builderiin tai Anjutaan, ja liitännäisiä on saatavilla eri tekstimuokkaimille (gedit, Vim, Emacs, Geany, …).

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.2 released on 1. lokakuuta 2021.

App is translated

This app is available in your language.