Monatair an t-siostaim GNOME

Seall is stiùirich goireasan an t-siostaim

’S e sealladair phròiseasan is monatair an t-siostam le eadar-aghaidh eireachdail is furasta cleachdadh a th’ ann am Monatair an t-siostaim

’S urrainn do Mhonatair an t-siostaim taic a thoirt dhut gus faighinn a-mach dè na h-aplacaidean a bhios a’ chleachdadh pròiseasar no cuimhne a’ choimpiutair agad, ’s urrainn dha na h-aplacaidean ’gan ruith a stiùireadh, toirt air pròiseasan nach freagair gun stad iad is staid no prìomhachas aig na pròiseasan a tha ann atharrachadh.

Seallaidh gleus grafaichean nan goireasan dhut foir-shealladh luath dhe na tha a’ tachairt air a’ choimpiutair agad, a’ sealltainn na chaidh a chleachdadh dhen lìonra, cuimhne is pròiseasar o chionn ghoirid.

Get involved

Explore the interface

Sealladh nam pròiseasan
Sealladh nan goireasan
Sealladh nan siostaman fhaidhlichean

Get to know us

More Information