Luchd-aithne

Manaidsear luchd-aithne airson GNOME

Cumaidh Luchd-aithne fiosrachadh mun luchd-aithne agad an rian. ’S urrainn dhut bloighean fiosrachaidh mun luchd-aithne agad a chruthachadh, a dheasachadh, a sguabadh às agus a cheangal ri chèile. Cuiridh Luchd-aithne a h-uile fiosrachadh o na tùsan agad ri chèile gus prìomh ionad a chruthachadh gus an luchd-aithne agad a stiùireadh.

Amalaichidh Luchd-aithne le leabhraichean nan seòladh air loidhne cuideachd ’s nì e ceangal ri luchd-aithne o chaochladh de thùsan air loidhne gu fèin-obrachail.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 29mh dhen t-Sultain 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.