Déjà Dup Backups

Cum na sgrìobhainnean cudromach agad sàbhailte o chunnartan

'S e inneal lethbhreacan-glèidhidh simplidh a tha sa Déjà Dup. Falaichidh e dè cho toinnte 's a th' ann lethbhreacan-glèidhidh a dhèanamh mar bu chòir (crioptaichte, air làrach cèin 's gu cunbhalach) agus cleachdaidh e duplicity mar backend.

  • Crioptaichidh 's dùmhlaichidh e an dàta agad gu tèarainte
  • Nì e lethbhreacan-glèidhidh ioncramaideach a leigeas leat aiseag o gach lethbhreac-glèidhidh a thogras tu
  • Cuiridh e lethbhreacan cunbhalach air an sgeideal
  • Amalaichidh e gu math san deasg GNOME agad

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

FAQ

Find answers to the most frequently asked questions.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 42.8 released on 11mh dhen Lùnastal 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.