Aimsir

Seall an aimsir an-dràsta agus ro-aithris

Aplacaid bheag a leigeas leat sùil a chumail air staid na h-aimsire sa bhaile agad no àite sam bith air an t-saoghal.

Bheir e dhut ro-aithris mionaideach suas gu 7 làithean le fiosrachadh airson gach uair airson an diugh ’s a-màireach le taic o chaochladh sheirbheisean eadar-lìn.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 21mh dhen t-Sultain 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.