Sgrùdair cleachdadh nan diosga

Thoir sùil air meud nam pasganan ’s an rum shaor air an diosga

Aplacaid shimplidh gus smachd a chumail air an àite air na diosgan agad.

’S urrainn dha Sgrùdair cleachdadh nan diosga pasganan sònraichte, uidheaman stòrais agus cunntasan air loidhne a sganadh. Bheir e an dà chuid sealladh craoibhe is riochdachadh grafaigeach dhut a sheallas meud gach pasgain ach am faic thu gun duilgheadas càit a bheil àite ’ga chaitheamh air an diosga.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 21mh dhen t-Sultain 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.