Uaireadairean GNOME

Uaireadairean airson àm an t-saoghail le caismeachdan, stad-uaireadair ’s tìmear

Aplacaid shimplidh ach shnasail airson uaireadairean. Gabhaidh i a-steach uaireadairean an t-saoghail, caismeachdan, stad-uaireadair ’s tìmear.

Amasan:

  • Seall an t-àm ann an iomadh bhaile air an t-saoghal
  • Suidhich caismeachdan gus do dhùsgadh
  • Tomhais àm a chaidh seachad le stad-uaireadair pongail
  • Suidhich tìmear ach an dèan thu còcaireachd mar bu chòir

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.0 released on 23mh dhen Mhàrt 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.