Warp

Transfira ficheiros de forma segura e rápida

Warp permítelle enviar ficheiros de forma segura a outros mediante internet ou a rede local compartindo un código baseado en palabras.

O método de transferencia mellor determinarase usando o protocolo «Magic Wormhole» que inclúe a transferencia de rede local se é posíbel.

Características

  • Envíe ficheiros entre varios dispositivos
  • Todas as trasnferencias de ficheiros están cifradas
  • Transfira os ficheiros directamente na rede local se é posíbel
  • Requírese unha conexión a internet

Involúcrese

Explorar a interface

Transferencia de ficheiro completada
Xanela principal
Código de transmisión
Aceptar transferencia de ficheiro
Recibindo ficheiro

Coñécenos

Máis información

Publicación máis recente

Última versión 0.7.0 publicada o 23 de mar. de 2024.

A aplicación está traducida

A aplicación está traducida ao seu idioma.

Keywords

  • Linux
  • Utility
  • Warp

Select Language