Warp

Transfira ficheiros de forma segura e rápida

Warp permítelle enviar ficheiros de forma segura a outros mediante internet ou a rede local compartindo un código baseado en palabras.

O método de transferencia mellor determinarase usando o protocolo «Magic Wormhole» que inclúe a transferencia de rede local se é posíbel.

Características

  • Envíe ficheiros entre varios dispositivos
  • Todas as trasnferencias de ficheiros están cifradas
  • Transfira os ficheiros directamente na rede local se é posíbel
  • Requírese unha conexión a internet

Involúcrese

Explorar a interface

Coñecernos

Máis información

Publicación máis recente

Última versión 0.5.0 publicada o 22 de marzo de 2023.

A aplicación está traducida

A aplicación está traducida ao seu idioma.