Dialect

תרגום בין שפות

יישום תרגום ל־GNOME.

יכולות:

 • תרגום המבוסס על Google Translate
 • תרגום המבוסס על ה־API של LibreTranslate, מאפשר לך להשתמש בכל עותק שזמין באופן מקוון
 • תרגום המבוסס על API של Lingva Translate
 • טקסט לדיבור
 • היסטוריית תרגום
 • זיהוי שפה אוטומטי
 • כפתורי לוח גזירים

הצטרפות

לגלות את הממשק

מי אנחנו

מידע נוסף

דף הבית של המיזם

לצפייה בדף האינטרנט הייעודי למיזם זה.

הגרסה העדכנית ביותר

גרסה אחרונה 2.1.1 שוחררה בתאריך 22 באוקטובר 2022.

היישום מתורגם

יישום זה מתורגם לשפה שלך.

Keywords

 • Dialect
 • Linux
 • Network
 • Translate
 • Translation
 • לתרגם
 • תרגום