Junction

בורר יישומים

צומת מאפשר לך לבחור את היישום לפתיחת קבצים וקישורים.

לאחר ההתקנה יש לנסות להפעיל את היישום.

צומת יקפוץ אוטומטית בעת פתיחת קישור ביישום לשולן העבודה. אפשר להשתמש בעכבר או בניווט עם המקלדת כדי לבחור את היישום שאתו ייפתח הקישור או הקובץ.

יכולות:

 • בחירת היישום לפתיחה באמצעותו
 • הצגת המיקום בטרם הפתיחה
 • עריכת הכתובת בטרם הפתיחה
 • הצגת רמז לקישור בלתי מאובטח
 • ניווט עם המקלדת
 • לחיצה אמצעית לפתיחה במספר יישומים

הצטרפות

לגלות את הממשק

מידע נוסף

דף הבית של המיזם

לצפייה בדף האינטרנט הייעודי למיזם זה.

הגרסה העדכנית ביותר

גרסה אחרונה 1.7 שוחררה בתאריך 14 במאי 2023.

היישום מתורגם

יישום זה מתורגם לשפה שלך.

מילות מפתח

 • Braus
 • BrowserChooser
 • BrowserSelect
 • Browserosaurus
 • Buffet
 • Choosy
 • Finicky
 • Junction
 • Linux
 • OpenIn
 • Settings
 • System
 • Utility

נא לבחור שפה