עורך Dconf

כלי חזותי לעריכת מסד נתוני dconf

עורך Dconf הוא כלי המאפשר עריכה ישירה של תצורות ממסד הנתונים של dconf. זה שימוש בעת פיתוח יישומים המשתמשות בהגדרות אלו.

עריכה התצורה שלי ישירות היא תכונה מתקדמת ועשויה לגרום ליישומים לא לעבוד כראוי.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.38.3 released on 23 במרץ 2021.

App is translated

This app is available in your language.