כלים להגדרת שולחן העבודה GNOME

הגדרות הוא הממשק העיקרי להגדיר את המערכת שלך.

הצטרפות

לגלות את הממשק

לוח שמע בהגדרות GNOME
עכבר ולמשטח מגע בהגדרות GNOME
לוח הרקע בהגדרות GNOME
לוח המקלדת בהגדרות GNOME

מי אנחנו

מידע נוסף

היישום מתורגם

יישום זה מתורגם לשפה שלך.