הגדרות

כלים להגדרת שולחן העבודה GNOME

הגדרות הוא הממשק העיקרי להגדיר את המערכת שלך.

Get involved

Get to know us

More Information

App is translated

This app is available in your language.