צג המערכת מבית GNOME

הצגה וניהול משאבי מערכת

צג המערכת היא תכנית להצגת תהליכים ומעקב אחר המערכת עם מנשק מרהיב ונוח לשימוש.

צג המערכת יכול לעזור לך לגלות מה הם היישומים המנצלים את המעבד או הזיכרון של המחשב שלך, יכול לנהל ולהריץ יישומים, להכריח עצירת תהליכים שאינם מגיבים ושינוי מצב או עדיפות תהליכים קיימים.

תכונת גרפי משאבים מציגה לך סקירה מהירה של מה שקורה עם המחשב שלך. מציג שימוש אחרון ברשת, בזיכרון ובמעבד שלך.

Get involved

Explore the interface

תצוגת רשימת תהליכים
סקירת משאבים
תצוגת מערכת קבצים

Get to know us

More Information