מחשבון GNOME

ביצוע חישובים פשוטים, מדעיים וכלכליים.

מחשבון GNOME הוא יישום הפותר משוואות מתמטיות. על אף שבמבט ראשון הוא נראה מחשבון פשוט עם פעולות אריתמטיות בסיסיות, ניתן לעבור למצב מתקדם, פיננסי, או תכנות ולמצוא ערכה מפתיעה של יכולות.

מצב מתקדם תומך בפעולות רבות, כולל: לוגריתם, עצרת, טריגונומטריה, פונקציות היפרבוליות, חלוקת שארית, מספרים מרוכבים, מחולל מספר אקראי, פירוק לגורמים והמרת יחידות.

מצב פיננסי תומך במספר חישובים, כולל שיעור ריבית תקופתי, ערך נוכחי ועתידי, יתרה פוחתת כפולה וקו ישר ועוד רבים אחרים.

מצב תכנות תומך בהמרה בין בסיסים נפוצים (בינרי, אוקטלי, עשרוני והקסדצימלי), אלגברה בוליאנית, משלים ל־1 ומשלים ל־2, המרת תו לקוד תו ועוד.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 30 באפריל 2021.

App is translated

This app is available in your language.