אנשי קשר

מנהל אנשי קשר עבור GNOME

אנשי קשר שומר ומארגן את מידע אנשי הקשר שלך. ניתן ליצור, לערוך, למחוק ולקשר יחד חתיכות של מידע על אודות אנשי הקשר שלך. אנשי קשר אוגר את הפרטים מכל המקורות שלך לספק מקום מרכזי לניהול אנשי הקשר שלך.

אנשי קשר גם משולב עם פנקסי כתובות מקוונים ומקשר אנשי קשר באופן אוטומטי ממקורות מקוונים שונים.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 29 בספטמבר 2021.

App is translated

This app is available in your language.