כוננים

כלי עזר לניהול כוננים עבור GNOME

כוננים מספק דרך קלה לבדוק, לפרמט, לחלק ולהגדיר כוננים והתקנים.

בשימוש בכוננים, נתן לצפות בנתוני SMART, לנהל התקנים, לבצע בדיקת נתונים פיזית לכוננים, ויצירת דמויות כונן ל־USB.

Get involved

Explore the interface

דרך קלה ופשוטה לנהל את הכוננים שלך

Get to know us

More Information