קבצים

גישה לקבצים וארגונם

‏קבצים, ידוע גם כ־Nautilus, הוא מנהל הקבצים כבררת מחדל עבור שולחן העבודה GNOME. הוא מספק דרך פשוטה ומשולבת לניהול הקבצים שלך ולעיון במערכת הקבצים שלך.

‏Nautilus תומך בכל הפעולות הבסיסיות של מנהל קבצים ויותר. הוא יכול לחפש ולנהל את הקבצים והתיקיות שלך, מקומיים ועל הרשת, לקרוא ולכתוב מידע אל וממדיות מרוחקות, להריץ תסריטים ולשגר יישומים. יש לו שלוש תצוגות: רשת סמלים, רשימת סמלים ורשימת עץ. ניתן להרחיב את הפעולות שלו עם תוספים ותסריטים.

Get involved

Explore the interface

תצוגת אריחים
תצוגת רשימה
חיפוש
מיקומים אחרים

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 17 בספטמבר 2021.

App is translated

This app is available in your language.