הגדרות

כלים להגדרת שולחן העבודה GNOME

הגדרות הוא הממשק העיקרי להגדיר את המערכת שלך.

הצטרפות

לגלות את הממשק

מי אנחנו

מידע נוסף

היישום מתורגם

יישום זה מתורגם לשפה שלך.