מסוף

שימוש בשורת הפקודה

מסוף GNOME הוא יישום הדמיית מסוף עבור גישת מעטפת סביבת UNIX אשר יכול לשמש להרצת תכניות הזמינות במערכת שלך.

הוא תומך במספר פרופילים, ריבוי לשוניות ומיישם כמה קיצורי מקשים.

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Not translated

This app is not available in your language.