מנתח השימוש בכונן

בדיקת גדלי התיקיות והמקום פנוי בכונן

יישום פשוט לשמירת השימוש בכונן שלך ושמירת המקום הפנוי תחת שליטה.

מנתח השימוש בכונן יכול לסרוק תיקייה מסוימת, התקני אחסון וחשבונות מקוונים. הוא מספק תצוגה עץ ותצוגה חזותית להצגת הגודל של כל תיקייה, מה שמקל זיהוי בזבוז של מקום בכונן.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 21 בספטמבר 2021.

App is translated

This app is available in your language.