שעונים מבית GNOME

שעונים לזמנים שונים ברחבי העולם לרבות התרעות, שעון עצר וקוצב זמן

יישום שעונים פשוט ומהודר. הוא כולל שעונים בעולם, התרעות, שעון עצר וקוצב זמן.

מטרות:

  • הצגת השעה בערים שונות מסביב לעולם
  • הגדרת התרעה כדי להעיר אותך
  • מדידת זמן שחלף עם שעון עצר מדויק
  • הגדרת קוצב זמן כדי לבשל את האוכל שלך כמו שצריך

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.0 released on 23 במרץ 2021.

App is translated

This app is available in your language.