סורק מסמכים

יצירת עותק ממוחשב של התמונות והמסמכים שלך

דרך פשוטה ביותר לסריקת מסמכים ותמונות. ניתן לגזור את החלקים שאינם נחוצים בתמונה ולהטות אם הם בכיוון הלא נכון. ניתן להדפיס את הסריקות שלך, לייצא אותן ל־PDF או לשמור אותן במגוון רחב של תסדירי תמונה.

יישום זה משתמש בסביבת העבודה SANE לטובת תמיכה ברוב הסורקים הזמינים.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.5 released on 22 בספטמבר 2021.

App is translated

This app is available in your language.