Audio Sharing

Dijelite svoj računalni zvuk

S dijeljenjem zvuka možete dijeliti svoj trenutni zvuk računala u obliku RTSP strujanja. To strujanje se zatim može reporuducirati na drugim uređajima, primjerice na VLC reporduktoru.

Dijeljenje zvuka kao mrežnog strujanja, možete koristiti uobičajene uređaje koji nisu namijenjeni da budu zvučni slivnici (npr. pametni telefoni) za primanje zvuka. Primjerice, postoje zvučni dodaci koji nisu kompatibilni sa stolnim računalima (npr. jer računalo nema instaliran Bluetooth modul). Uz pomoć ove aplikacije, zvuk s računala može se reproducirati na pametnom telefonu koji se zatim povezuje s Bluetooth dodatkom.

Pridružite se

Istražite sučelje

Upoznajte nas

Više informacija

Saznajte više

Posjetite internetsku stranicu pomoći za ovu aplikaciju.

Naslovnica projekta

Posjetite naslovnu stranicu ovog projekta.

Najnovije izdanje

Najnovija inačica 0.2.2 objavljena je 19. lip 2023.

Aplikacija je prevedena

Ova aplikacija je dostupna na vašem jeziku.

Keywords

 • Audio
 • Audio Sharing
 • AudioVideo
 • Dijeljenje
 • GTK
 • Glazba
 • Gnome
 • Linux
 • Sharing
 • Sound
 • Zvuk

Select Language