Satovi

Nastavi pratiti vrijeme

Jednostavna i elegantna aplikacija sata. Koja uključuje alarme, štopericu i odbrojavanje vremena.

  • Prikaz vremena u drugim gradovima diljem svijeta
  • Postavljanje alarma za buđenje
  • Mjerenje proteklog vremena s preciznom štopericom
  • Postavljanje podsjetnika odbrojavanja kako bi mogli pravilno skuhati svoju hranu

Pridružite se

Istražite sučelje

Početni zaslon
Zaslon alarma
Zaslon štoperice
Zaslon odbrojavanja

Upoznajte nas

Više informacija

Saznajte više

Posjetite internetsku stranicu pomoći za ovu aplikaciju.

Najnovije izdanje

Najnovija inačica 46.0 objavljena je 15. ožu 2024.

Aplikacija je prevedena

Ova aplikacija je dostupna na vašem jeziku.

Keywords

  • Clock
  • Clocks
  • Linux
  • Satovi
  • Utility

Select Language