Povezivanja

Pogledajte i koristite druge radne površine

Povezivanja vam omogućuje povezivanje s drugim radnim površinama i njihovo korištenje. To može biti sjajan način za pristup sadržaju ili softveru na radnoj površini drugog operativnog sustava. Još se može koristiti kao način podrške korisniku kojemu je potrebna pomoć.

Povežite se na više različitih operativnih sustava, ukljućujući Linux i Windows radna okruženja. Možete se povezati i na virtualna računala.

Povezivanja koriste široko podržane VNC i RDP protokole, jedan od tih protokola mora biti omogućen na radnoj površini s kojom se povezujete.

Pridružite se

Istražite sučelje

Upoznajte nas

Više informacija

Naslovnica projekta

Posjetite naslovnu stranicu ovog projekta.

Najnovije izdanje

Najnovija inačica 45.0 objavljena je 16. ruj 2023.

Aplikacija je prevedena

Ova aplikacija je dostupna na vašem jeziku.

Keywords

 • Access
 • Connections
 • Desktop
 • Gledaj
 • Linux
 • Network
 • Podrška
 • Povezivanja
 • Pristup
 • Radna površina
 • Rdp
 • Remote
 • RemoteAccess
 • Support
 • Udaljeno
 • Utility
 • View
 • Vnc
 • Windows

Select Language