Slova

Pregledajte slova na vašem sustavu

Slova vam prikazuju slova instalirana na vaše računalo, prikazana kao minijature. Odabir bilo koje minijature prikazuje cjelovit prikaz kako slova izgledaju u različitim veličinama.

Slova isto tako podržava instalaciju datoteka novih slova preuzetih u .ttf i ostalim formatima. Slova možete instalirati samo za vlastitu upotrebu ili ih možete učiniti dostupnim ostalim korisnicima na računalu.

Pridružite se

Istražite sučelje

Upoznajte nas

Više informacija

Naslovnica projekta

Posjetite naslovnu stranicu ovog projekta.

Najnovije izdanje

Najnovija inačica 45.0 objavljena je 18. ruj 2023.

Aplikacija je prevedena

Ova aplikacija je dostupna na vašem jeziku.

Keywords

  • Fontface
  • Fonts
  • Izgledslova
  • Linux
  • Slova
  • Utility

Select Language