Letterpress

Create beautiful ASCII art

Letterpress converts your images into a picture made up of ASCII characters. You can save the output to a file, copy it, and even change its resolution! High-res output can still be viewed comfortably by lowering the zoom factor.

Pridružite se

Istražite sučelje

Adjust output width
Copy output
Save output

Upoznajte nas

Više informacija

Saznajte više

Posjetite internetsku stranicu pomoći za ovu aplikaciju.

Najnovije izdanje

Najnovija inačica 2.1 objavljena je 4. svi 2024.

Nije prevedeno

Ova aplikacija nije prevedena na vaš jezik.

Keywords

  • Graphics
  • ImageProcessing
  • Letterpress
  • Linux
  • TextTools

Select Language