Grafikoni

Jednostavno crtanje grafikona

Program Grafikoni olakšava vizualizaciju matematičkih formula. Osim osnovnih aritmetičkih operacija, podržava trigonometrijske, hiperboličke, eksponencijalne i logaritamske funkcije, kao i proizvoljne zbrojeve i umnoške. Može prikazati polarne jednadžbe, te implicitne i eksplicitne kartezijanske jednadžbe.

Program Grafikoni izrađen je na način da se dobro integrira u GNOME okruženje te koristi prednosti modernog hardvera pomoću OpenGL-a.

Pridružite se

Istražite sučelje

Upoznajte nas

Više informacija

Naslovnica projekta

Posjetite naslovnu stranicu ovog projekta.

Najnovije izdanje

Najnovija inačica 0.8.5 objavljena je 3. svi 2023.

Nije prevedeno

Ova aplikacija nije prevedena na vaš jezik.

Keywords

  • Education
  • Grafikoni
  • Linux
  • Math
  • Plots
  • Science

Select Language