Kraćenje videa

Skrati videa brzo

Programom „Kraćenje videa” izrezuje se dio videa na osnovi vremenskih oznaka početka i kraja. Video se ne kodira ponovo, stoga je postupak vrlo brz i ne smanjuje kvalitetu videa.

Pridružite se

Istražite sučelje

Upoznajte nas

Više informacija

Naslovnica projekta

Posjetite naslovnu stranicu ovog projekta.

Najnovije izdanje

Najnovija inačica 0.8.2 objavljena je 8. lis 2023.

Aplikacija je prevedena

Ova aplikacija je dostupna na vašem jeziku.

Keywords

  • AudioVideo
  • Kraćenje videa
  • Linux
  • Video
  • Video Trimmer

Select Language