Warp

Brz i siguran prijenos datoteka

Warp vam omogućuje sigurno slanje datoteka putem interneta ili lokalne mreže razmjenom kôda temljenog na riječima.

Najbolji način prijenosa biti će otkriven koristeći protokol “Magic Wormhole” koji po mogućnosti uključuje prijenos lokalne mreže.

Značajke

 • Slanje datoteka izmeđi više uređaja
 • Svaki prijenos datoteka je šifriran
 • Izravni prijenos datoteka na lokalnoj mreži ako je moguće
 • Potreban je pristup internetu

Pridružite se

Istražite sučelje

Upoznajte nas

Više informacija

Najnovije izdanje

Najnovija inačica 0.6.2 objavljena je 4. pro 2023.

Aplikacija je prevedena

Ova aplikacija je dostupna na vašem jeziku.

Keywords

 • GTK
 • Gnome
 • Linux
 • Magic-Wormhole
 • Utility
 • Warp
 • Wormhole

Select Language