Terminal

Koristite naredbeni redak

GNOME Terminal je aplikacija terminalnog emulatora za pristup okruženju UNIX ljuske koja se može koristiti za pokretanje programa dostupnim na vašem sustavu.

Podržava nekoliko profila, višestruke kartice i implementira nekoliko prečaca tipkovnice.

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Not translated

This app is not available in your language.