Kraćenje videa

Skrati videa brzo

Programom „Kraćenje videa” izrezuje se dio videa s obzirom na vremensku oznaku početka i kraja. Video se ne kodira ponovo, stoga je postupak vrlo brz i ne smanjuje kvalitetu videa.

Pridružite se

Istražite sučelje

Upoznajte nas

Više informacija

Naslovnica projekta

Posjetite naslovnu stranicu ovog projekta.

Najnovije izdanje

Najnovija inačica 0.7.1 objavljena 23. ožujka 2022.

Aplikacija je prevedena

Ova aplikacija je dostupna na vašem jeziku.