Takamirat

Ṭṭef tugniwin d tvidyutin

Ṭṭef tiwlafin d tvidyutin ɣef uselkim-ik, ɣef tfelwit n uselken neɣ tili^fri.

Ger-d iman-ik·im

Issin agrudem

Agrudem agejdan n tkamirat
Ameskan n tgennarit n tkamirat

Issin-aɣ

Ugar n telɣut

Lqem amaynut

Lqem aneggaru d-yefɣen 46.3 6 May, 2024.

Asnas-a yettwasuqel

Asnas-a yella s yiles-inek·inem

Awalen tisura

  • AudioVideo
  • Camera
  • Linux
  • Recorder
  • Takamirat
  • Video

Fren tutlayt