GNOME калькуляторы

Қарапайым, ғылыми не қаржылық есептеулерді жүргізу

GNOME калькуляторы — математикалық теңдеулерді шешетін қосымша. Басында ол тек негізгі арифметикалық операциялары бар қарапайым калькулятор болып көрінсе де, таңқаларлық мүмкіндіктер жиынтығын табу үшін кеңейтілген, қаржылық немесе бағдарламалау режиміне ауысуға болады.

Кеңейтілген калькулятор көптеген операцияларды қолдайды, оның ішінде: логарифмдер, факториалдар, тригонометриялық және гиперболалық функциялар, модульдік бөлу, күрделі сандар, кездейсоқ сандарды генерациялау, жай санның көбейткіштерін анықтау және бірліктерді түрлендіру.

Қаржы режимі бірнеше есептеулерді қолдайды, оның ішінде кезеңдік пайыздық мөлшерлеме, қазіргі және болашақтағы құн, екі есе төмендеу және түзу сызықты амортизация және т.б. бар.

Бағдарламалау режимі жалпы базалар арасында түрлендіруді (екілік, сегіздік, ондық және он алтылық), логикалық алгебра, кері және қосымша код, таңба кодын түрлендіру және т.б. қолдайды.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 2021 ж. 30 сәуір.

App is translated

This app is available in your language.