Контакттар

GNOME үшін контакттарды басқарушысы

Контакттар қолданбасы сіздің контакттар ақпаратын сақтайды және реттейді. Сіз контакттарыңыз жөнінде ақпаратты жасап, түзетіп, өшіріп және өзара сілтей аласыз. Контакттар қолданбасы барлық көздерден ақпаратты біріктіріп ұстайды және контакттарды басқару үшін орталықтанған орны болып табылады.

Сонымен қатар, контакттар сіздің желідегі адрестік кітаптарды қолданады және бірнеше желідегі көзден контакттарды автоматты түрде қолжетерлік қылады.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 2021 ж. 29 қыркүйек.

App is translated

This app is available in your language.