ചിത്രങ്ങള്‍

ഗ്നോമിൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അക്സസ്സ് ചെയ്യുക,ചിട്ടപ്പെടുത്തുക,പങ്കിടുക

ഗ്നോമിൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അക്സസ്സ് ചെയ്യുക,ചിട്ടപ്പെടുത്തുക,പങ്കിടുക.ഫോട്ടോകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ഫയൽ മാനേജർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതവും ഗംഭീരവുമായ ഒരു മാർഗം.ഞൊടിയിടയിൽ ചിത്രങ്ങൾ മുറിക്കാം,മെച്ചപ്പെടുത്താം,തിരുത്താം.ഗ്നോം അക്കൗണ്ട് മുഖേന സുഗമമായുള്ള ക്‌ളൗഡ്‌ സംയോജനവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്:

  • നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും യാന്ത്രികമായി കണ്ടെത്തുക
  • സമീപകാല ലോക്കൽ, ഓൺലൈൻ ഫോട്ടോകൾ കാണുക
  • നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിക്കർ ചിത്രങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക
  • നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക നെറ്റ്വർക്കിലെ ടിവികൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് DLNA റെൻഡററുകളിലെ ഫോട്ടോകൾ കാണുക
  • നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പശ്ചാത്തലമായി ചിത്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക
  • ചിത്രങ്ങള്‍ അച്ചടിക്കുക
  • പ്രിയപ്പെട്ടവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ആപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എഡിറ്റുചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ മാറ്റങ്ങൾക്കായി ഒരു പൂർണ്ണ ഫീച്ചർ എഡിറ്ററിലേക്ക് അയയ്ക്കുക

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.0 released on 2021, മാർച്ച് 25.

App is translated

This app is available in your language.