चीज्

चित्रलेखीय प्रभावांसह, वेबकॅमेऱ्यातून छायाचित्र व चलचित्र घ्या

छायाचित्र आणि व्हिडीओजकरिता चीज तुमच्या वेबकॅमचा वापर करून, देखणीय विशेष प्रभाव लागू करते आणि इतरांशी आनंद लुटण्याकरिता सहमती देते.

बर्स्ट मोडसह जलद गतीने एकापेक्षा जास्त छायाचित्र घ्या. काउंटडाउनचा वापर करा आणि पोजकरिता सज्ज व्हा, आणि फ्लॅशची वाट पहा!

आंतरिकरित्या, छायाचित्र आणि व्हिडीओकरिता देखणीय प्रभाव लागू करण्यासाठी चीज GStreamer चा वापर करतात. चीजसह आपले, आपले मित्र, पाळीव प्राणी किंवा इतरांबरोबर शेअर करण्याजोगी बाबींचे छायाचित्र घेणे सोपे आहे.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.38.0 released on १६ सप्टेंबर, २०२०.

App is translated

This app is available in your language.