संपर्क

GNOME करिता संपर्क व्यवस्थापन

काँटॅक्ट्स तुमची संपर्क माहिती जतन करते आणि आयोजीत करते. तुम्ही संपर्कांविषयी माहितीचे निर्माण, संपादन, नष्ट करणे आणि एकत्रीकरण करू शकता. काँटॅक्ट्स सर्व स्रोतपासून तपशीलावर गोळा करते आणि संपर्कांना व्यवस्थापीत करण्यासाठी एक केंद्रीय ठिकाण पुरवते.

संपर्कांना ऑनलाइन पत्ता पुस्तकांशी एकत्रीत करणे आणि विविध ऑनलाइन स्रोतपासून संपर्कांना स्व जुळणे शक्य आहे.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on २९ सप्टेंबर, २०२१.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.