Cakera

Utiliti pengurusan cakera untuk GNOME

Cakera menyediakan cara termudah untuk memeriksa, memformat, membuat sekatan, dan mengkonfigur cakera dan peranti blok.

Dengan menggunakan Cakera, anda boleh lihat data SMART, urus peranti, tanda aras cakera fizikal, dan imejkan pemacu pena USB.

Get involved

Explore the interface

Cara mudah mengurus cakera anda

Get to know us

More Information